Cvičení a workshopy
 • ve skupině
 • dechová cvičení
 • bio-dynamická cvičení
 • jóga
 • meditace
Psychoterapie
 • psychoterapie pro děti, dospívající i dospělé
 • psychoterapie zaměřená na tělo
 • párová a rodinná terapie
 • rodinné konstelace
Bodyterapie a masáže
 • celostní fyzioterapie
 • terapeutické masáže
 • muzikoterapie
 • kraniosakrální terapie

Cvičení a workshopy

 • skupinová
 • dechová cvičení
 • bio-dymanická cvičení
 • jóga
 • meditace

Objednávejte se u jednotlivých lektorů, kapacita je omezená.

Aktivní meditace s Klárou Spáčilovou

středa 5.6. a 18.6. 2024
vždy v 18:30 – 19:45

Aktivní meditace využívají pohyb a tanec, intenzivní dýchání, nebo zvuk k vybuzení a rozproudění naší energie i k uvolnění. Meditace jsou vhodné pro každého, i pro úplné začátečníky bez jakýchkoliv zkušeností a nevyžadují žádnou zvláštní fyzickou průpravu nebo kondici. Aktivní meditace jsou jedinečným nástrojem pro člověka současné doby a současného životního stylu. Střídá se v nich fyzická aktivita a uvolnění, zklidnění a pozorování toho, co se děje vně i uvnitř.

místnost Grotta / maximální počet účastníků 6

300 Kč za 60 min

lektorka: Klára Spáčilová

rezervace telefonicky nebo SMS: +420 775 272 013

Jóga na záda s Pavlou Halířovou

každé pondělí 19 – 20:20

Po dlouholeté praxi vím, že jóga může člověku pomoci nalézt pravé štěstí. Každý život je plný překážek a utrpení. A když neztratíme naději, máme jako lidské bytosti jedinečnou možnost uprostřed těch překážek a utrpení znovu štěstí nalézat. K tomu znovunalezení štěstí v životě nám může pomoci pravidelná jógová praxe. Naučí vnímat a přijímat sebe i okolí jako kvalitní bytosti i s chybami, se kterými se dá pracovat a rozvíjet se v souladu se sebou a se všemi ostatními v jednom celku. To je přece skvělá zpráva pro každého z nás. Proto své zkušenosti z této praxe předávám dál :)

Co s sebou:
nic, stačí přijít
jógamatky, bločky a deky jsou k dispozici

Co na sebe:
pohodlné, lehké oblečení

místnost Grotta / maximální počet účastníků 6 / 350 Kč za 80 minut

rezervace: +420 776 884 580

Čchi kung pro začátečníky s Alenou Frydrychovou

čtvrtek 13.6. od 18- 19:30

8 kusů brokátů  – cvičení na uvolnění stresu 

Čchi kung cvičení je pomalé a plynulé, jeho cílem je uvolnit a rozproudit energii v těle, tak aby navodila stav zdraví a předcházela nemocem. Stejně důležité je při cvičení čchi kungu dýchání. Když se zpomalí pohyby, zpomalí se i dech a je možné se na něj soustředit. Díky pomalému dýchání, vnitřní měkkosti a uvolněnosti, se při námaze silně aktivuje parasympatický systém. To může mít hluboké a dlouhodobé psychologické účinky.

místnost Grotta / maximální počet účastníků 6 / 350 Kč za 90 minut

rezervace: +420 777 565 400

Bio-energetická cvičení v kombinaci s jógou s Hankou Hniličkovou a Radkou Falge

středa 8.00–9.00

Kombinace bio-energetických cvičení a jógy, která vás uprostřed týdne dostane k sobě a povzbudí.

Cvičení vede k pocitu oživení a přináší s sebou zvýšení citlivosti vůči vlastnímu tělu, signálům a pocitům, které k nám skrz něj proudí a promlouvají. Bio-energetická cvičení pracují s rozprouděním energie v těle a uvolněním napětí z chronicky přetížených oblastí. Jógové pozice potom pomáhají s protažením a relaxací.

místnost Grotta /maximální počet účastníků 6

cena: 300 Kč za 60 minut

rezervace telefonicky nebo SMS: +420 608 355 069

Terapie dechem s Honzou Žaludem

vhodné i pro začátečníky
středa 12.6. 2024 od 18.30–20.00
pokračování vždy jednou měsíčně

Malá skupina (5–7 účastníků) s individuálním přístupem ke každému účastníkovi. Můžete se těšit na energetickou očistu pomocí dechu. Zařazena bude vždy nejméně 30 min Breathwork terapie dechem. Veškeré techniky a cvičení budou probíhat na základní úrovni, bezpečně, v lehkosti a jednoduchosti

Na dechu je krásné, že nás vede jemně bez zásahů třetích osob. Jsme tedy vždy v naprostém bezpečí a jen každý sám se sebou. Je to zároveň jedna z nejúčinnějších technik, kterou člověk může použít.

Pro ty, kteří chtějí začít používat dech vědomě, ať již pro své zdraví nebo duševní pohodu.

Vždy jednou měsíčně ve Slunné 27

místnost Grotta / maximální počet účastníků 7

cena 900 Kč za večer

kontakt na lektora: +420 777 200 368

více informací a rezervace

Psychoterapie

 • psychoterapie pro děti, dospívající i dospělé
 • psychoterapie zaměřená na tělo
 • párová a rodinná terapie
 • rodinné konstelace

Objednávejte se u jednotlivých terapeutů, dopřejte si posvátný čas pro sebe.

Mgr. Hana Hniličková

terapie metodou Core Energetics – psychoterapie zaměřená na tělo pro dospělé (v češtině a angličtině)

Terapeutická metoda Core Energetics propojuje a integruje vnímání na úrovni těla, mysli i duše. Pracuje s pohybem, dechem a mezilidskými vztahy. Pomáhá klientům zorientovat se v emocích. Co znamenají, jak je vyhodnotit, jak s nimi pracovat? Emoce jsou výborným průvodcem, pokud se jimi nenecháme zahltit.

Někdy jsou lidé od svých pocitů doslova odtržení. Pak jim terapie pomáhá je znovuobjevovat, a to i pomocí expresivních technik. Spojení s vlastními emocemi nás vrací k naší pravdě a také velkému zdroji energie, která nám může jinak v životě chybět.

Ve své praxi nabízí prostor, kde si klienti můžou dovolit cítit to, co v daný moment opravdu cítí a přinést pozornost těm částem, které ji v daný moment potřebují. Podporuje své klienty na cestě k pravdě a odvaze podělit se o ní se svým okolím. Pomáhá jim rozpoznávat své potřeby a získat sebedůvěru k jejich naplňování.

S klienty pracuje individuálně i v rámci skupinové terapie. Vede také kurz bio-energetických cvičení.

čtyřletý výcvik na NICE (Netherlands Institute of Core Energetics, 2016–2020)

místnost Capella / cena 1.500 Kč za sezení (60 minut)

pondělí – pátek – objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 608 355 069
hana.hnilickova@coretherapy.cz
coretherapy.cz

Mgr. Jakub Formánek, Ph.D.

psychoterapie dětí a dospělých (v češtině, angličtině a němčině)

Person Center Aproach (psychoterapie zaměřená na osobu, C. Rogers) – základem terapie je empatie, akceptace, autenticita a nedirektivita terapeuta. Mou specializací je Play therapy. Děti si ve hře odehrávají a uvědomují své emoce, a tím jsou schopny se samy ošetřit.

Gestaltterapie – tvarová terapie, cílem je dokončování událostí, kreativní přizpůsobení, důraz na přítomný okamžik, dialogický přístup, inkluze těla, kreativita a experimentování (přehrávání rolí apod.) Hypnoteapie (M. Erikson) – práce s relaxací, hypnózou a narativitou.

PCA Institut Praha – Play Therapy (2019-2021) a Sebezkušenostní výcvik PCA (2009-2013)

Gestaltterapie (IVGT, 2019-současnost)

Hypnoterapie (Institut hypnózy, 2016-2018)

místnost Atria / 1 200 Kč za sezení (50 minut)

pondělí, úterý, středa – objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 607 730 419
kontakt@jakubformanek.com
www.jakubformanek.com

Mgr. Zuzana Mošovská

psychologické a výchovné poradenství, individuální psychoterapie pro děti i dospělé

V individuální psychoterapii pro dospělé a mladistvé pracuje formou dynamické psychoterapie, jejíž základní technikou je nedirektivní psychoterapeutický rozhovor. Jeho cílem je porozumění subjektivně významným momentům z klientova života a jejich případné souvislosti s jeho aktuálními obtížemi. Důraz je kladen na bezpečnou, nenásilnou podporu sebepoznávání klienta, což samo o sobě přispívá k posilování jeho schopností řešit svou situaci vlastními silami. Terapeut je klientovi průvodcem a oporou.

V psychoterapii dětí využívá techniku Play Therapy. Hra je přirozeným nástrojem sebevyjádření dítěte a poskytuje dětem terapeutický vztah rozvíjený v prostředí přijetí, péče a empatie. Usnadňuje důvěru a poskytuje dětem bezpečné místo k prozkoumávání jejich emocí. Pracuje s dětmi od pěti let. Pomáhá jim zvládat jejich emoce a chování, získávat zdravé sebepojetí, porozumět a zlepšovat vztahy s okolím, rodiči a vrstevníky.

Mgr. titul obor Psychologie – speciální pedagogika na UK

2005-2010 Psychoterapeutický výcvik v hlubinné, dynamicky orientované skupinové psychoterapii typu SUR sebezkušenostní část

2020-2022 Výcvik v PCA terapii hrou sebezkušenostní a supervizní část

2023- nyní Výcvik v kognitivně-behaviorální terapii zaměřené na trauma (model společné psychoterapie dítěte a rodiče/pečovatele pro děti a dospívající, kteří zažili vážné traumatické události)

místnost Atria / cena 1 200 Kč za sezení (50 minut)

středa – pátek – objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 606 311 105
zmosovska@gmail.com

MgA. Taťána Trávníčková, Mgr. Pavel Pechanec

rodinná a párová terapie

Rodinná a párová terapie je psychoterapeutická metoda, při níž je nabízena podpora pro řešení vztahových a rodinných problémů i adaptace na proměnlivou konstelaci rodiny.

Terapeuti vytváří pro páry a rodiny bezpečný prostor pro důvěrná sdílení a hledání cest. Klienti pak sami nachází řešení problémů, která vedou k prospěšným změnám. Terapie, ve které vám nikdo neradí, nikdo vás nesoudí a nikdo vám nedomlouvá.

Oba terapeuti – kurz rodinné a párové terapie, GI vzdělávání a konzultace Praha, ve výcviku. Terapeuti pracují integrativním přístupem v tandemu a pod supervizí.

místnost Sirius / 1 200 Kč za sezení

pondělí 14.30–20.30 – objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 775 577 114
terapie.tana.pavel@gmail.com
rodinna-a-parova-terapie3.webnode.cz

Anamy Pónya

terapie pro dospělé a dospívající (v češtině, maďarštině a slovenštině)

Ve své terapeutické praxi vychází z vlastního sebepoznání, zkušeností a z porozumění lidské psychiky, pozic a potřeb. Specializuje se na rozvoj osobnosti a potenciálu pomocí poznávání nevědomé části osobnosti, uvědomění si svých skutečných potřeb a porozumění vlastní mysli a emocím. Přístup je integrativní, práce s klienty konkrétní, srozumitelná, uzpůsobená vnitřním i vnějším možnostem jedince a má dopad do každodenní, běžné existence. Terapie je objevování. Může vám pomoct přijímat život ve svých podobách, žít ho naplňujícím způsobem a ukázat vám, jak kombinovat rozum a cit.

integrativní výcvik poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic (2018–2023)

Řešení konfliktu technikou mediace – akreditovaný výcvik AMČR (2020)

Škola sebepoznání a osobního rozvoje s MUDr. Pavlem Špatenkou (2017–2018)

místnost Atria / 1 200 Kč za sezení (60 minut)

objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 724 233 401

Ing. Petr Ekl

psychoterapie zaměřená na tělo (v češtině a angličtině)

Core Energetics je propojením body-psychoterapie a duchovního rozvoje. Pomáhá nám uvědomit si, jak blokujeme vlastní životní energii, a ukazuje cestu, jak to změnit.

Terapeutický proces využívá dýchací techniky, fyzický pohyb a mezilidskou interakci k posilování sebeuvědomění, sebevědomí a hojení našich zranění. Je to dynamická, hravá a kreativní cesta, která nás konfrontuje a zároveň podporuje v tom, abychom se stali plně tím, kým skutečně jsme.

Core Energetics postupně zvyšuje náš potenciál otevřít se a užívat si života. Jeho síla spočívá v práci s tělem, protože naše mechanismy bránící nám ve šťastném životě často nelze prolomit pouhým rozhovorem. Je to cesta odvážného srdce.

čtyřletý výcvik na NICE (Netherlands Institute of Core Energetics, 2015–2019)

terapie ve vodě WATSU, Aquahealing (více jak 10 let praxe)

místnost Capella / cena 1 500 Kč za sezení (55 minut)

pondělí – objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 732 234 512
petr.ekl@tvx.cz
milujsvetelo.cz
aquahealing.org

Mgr. Karolína Zapletalová

psycholog pro dospělé a adolescenty

Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií. Ve svých terapiích vychází především z daseinsanalityckého směru, ve kterém absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik.

Cílem její terapie je, aby si postupem času sám klient našel cestu k řešení svých tíživých situací v životě. Aby si uvědomil, že tyto schopnosti v sobě má a aby do svého života vnesl nadhled a lehkost, na kterou se v dnešním světě často zapomíná.

V terapii klade důraz na intuici a jedinečnost každého člověka. Usiluje o to, aby se člověk cítil svobodně a sebevědomě, zároveň však s určitou odpovědností a respektem.

Svým klientům dopřává v terapiích pocit bezpečí, jistoty a čas, který je tu pouze pro ně.

místnost Polaris / 1 200 Kč za sezení (55 minut)

úterý – objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 732 523 214
karol.zapletalova@gmail.com

Dana Hernández

psychoterapie pro dospívající, dospělé a páry (v angličtině a španělštině)

Integrativní psychoterapie nabízí prostor a nástroje k tomu, abyste rozpoznali svou vnitřní moudrost, autentickou sílu a plně si užili svůj životní a tvůrčí potenciál. Integrativní přístup propojuje práci s tělem, emocemi, myšlenkami a vaším konáním. Pomůže vám v náročném životním období či při řešení aktuálního problému. Podpoří vás ve spojení s vaší vnitřní pravdou.

pětiletý výcvik v systému Río Abierto v individuální práci a vedení skupin (Mexiko a Argentina)

diplom v existenciální logoterapii (Viktor Frankl Vienna Institute)

30 let zkušeností v práci s lidmi z celého světa

místnost Maia / cena 1 300 Kč za sezení / integrativní terapeutická masáž 1 600 Kč (75 minut) / psychoterapie v kombinaci s terapeutickou masáží 2 500 Kč (105 minut)

pondělí – objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 704 271 130
+52 44246 73252 (WhatsApp)
dhkocka@hotmail.com

Mgr. Klára Spáčilová

rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. V rodinných osudech se některé příběhy (respektive vzorce chování) opakují. Pokud jsou podobnosti v příbězích nápadné, mohou se jejich aktéři ptát po příčině. Rodinné konstelace odpovídají na tuto potřebu a nabízejí jeden z pohledů na nevědomou rodinnou dynamiku.

dvouletý výcvik v Institutu rodinných konstelací (2021–2023)

sobota, 1× měsíčně celodenní seminář, 9.30–18.00

1 200 Kč za seminář (1 500 Kč se zaručenou vlastní konstelací)

objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 775 272 013
klarka.spacilova@gmail.com

Bodyterapie a masáže

 • celostní fyzioterapie (děti i dospělí)
 • terapeutické masáže
 • muzikoterapie, aromaterapie
 • energetické terapeutické techniky
 • kraniosakrální terapie

Objednávejte se u jednotlivých terapeutů, dopřejte si posvátný čas pro sebe.

Mgr. Kristýna Rybáčková

celostní fyzioterapie
aromaterapeutické masáže a práce s tělem

Věnuje se fyzioterapii dospělých a dětí školního věku s přesahem do psychosomatiky, terapeutické práce s tělem a nervovým systémem. Vnímá, že vše, co si neseme životem, má vliv i na naše tělo. Opačně, i dlouhodobá bolest v těle působí na náš nervový systém a psychiku.

Ráda v terapii využívá fyzioterapeutické manuální techniky (viscerální manipulace, fascialni manipulace, měkké techniky aj.), zároveň i prvky z technik na zklidnění a práci s nervovým systémem (kraniosakralní terapie, neurální techniky pro n. vagus, dechové techniky aj.). Za důležité považuje i vnímání těla a pohybu, ke kterému vede své klienty. Pracuje také s aromaterapeutickými oleji při terapeutických masážích, které pomáhájí uvolnit fyzické i psychické napětí a načerpat novou energii.

magisterský obor Fyzioterapie na FTVS UK

kurzy: Fasciální manipulace dle Stecco I, II, DNS Fit Kid, Úvod do biodynamické body psychoterapie, Psychosomatický přístup v pomáhajících profesích a další

místnost Sirius / 1 200 Kč za ošetření (60 minut), 1 700 Kč (90 minut), 2 200 Kč (120 minut)

pondělí, úterý, středa – objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 605 274 280
info@reconnecttoyourself.cz
www.reconnecttoyourself.cz

Mgr. Veronika Jarolímová

fyzioterapie pro dospělé
zaměření na gynekologické potíže

Jsem fyzioterapeutka s praxí přes 7 let. Pracuji s lidmi s bolestmi pohybového aparátu a neurologickými obtížemi. Dále se specializuji na gynekologii. Řeším typicky bolesti v oblasti pánve (při menstruaci, sexu, ovulaci nebo příznaky endometriózy). Také doprovázím ženy při potížích s otěhotněním, v těhotenství, připravuji je na porod a dělám poporodní rehabilitační plán.

Neustále se vzdělávám. Mám kompletně hotové kurzy viscerální manipulace. Jedná se o jemné osteopatické techniky, které dokáží ulevit od mnohých obtíží prostřednictvím manuální terapie vnitřních orgánů. Viscerální manipulace se mj. využívá pro ošetření jizev a srůstů po operacích.

místnost Sirius /1.000 Kč (60 minut), 1.400 Kč (90 minut)

každý pátek, objednání telefonicky

+420 605 471 023

www.verojaro.com

Dagmar Slámová

muzikoterapie a terapeutické masáže

Muzikoterapie – terapie využívající působení vibrací a zvuků harmonizujících hudebních nástrojů jak na tělo, tak i na vnitřní napětí. Vede náš mozek rychle do hladiny alfa a kontaktu s podvědomím, intuicí a kreativitou.

Terapeutické masáže – kombinace více druhů masáží (hloubkově relaxační, tantrická, havajská LomiLomi, Indická masáž hlavy).

Muzikoterapie v kombinaci s terapeutickou masáží velmi rychle a účinně pomáhá zbavit se napětí jak na úrovni těla, tak i duše. Přináší návrat životní energie, větší napojení na sebe sama a získání více jemnosti a radosti do každodenního života. Skrze tyto terapie můžete zlepšit práci s dechem, prohloubit vědomé nacítění svého těla, najít jiný náhled na právě řešená témata.

Pětistupňové studium muzikoterapie garantované Muzikoterapeutickou asociací ČR, (Markéta Gerlichová)

certifikovaná masérka pro Sportovní a relaxační masáž, Refit S.H. s.r.o, akreditace MŠMT

certifikované vzdělání na Manuální lymfodrenáž těla (Bc. Irena Průchová DiS., EduSpa College)

řada dalších specializovaných kurzů

místnost Polaris / 1 100 Kč za 1 hodinu muzikoterapie (hudebně-vibračního ladění těla i duše), 2 200 Kč za 2 hodiny muzikoterapie + kombinace terapeutických masáží 

středa, čtvrtek – objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 771 226 608
dasa@hudboukdusi.cz
hudboukdusi.cz

Mgr. Radka Falge

kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie (cranium = lebka, sacrum = kost křížová) je jemná masážní terapeutická metoda, při které terapeut primárně pracuje a řídí se tepem mozkomíšního moku. Ten se jako tzv. dech života odráží doslova do všech tělesných systémů. Je to první puls, který po početí v těle vzniká a zároveň poslední, který po smrti zaniká. Tato technika pozitivně ovlivňuje a harmonizuje energetické nastavení těla, nervový systém, svaly, fascie i pohyby tělních tekutiny, pozitivní vliv má i na činnost vnitřních orgánů a hormonálního systému. Podporuje samoléčebné schopnosti těla. Kraniosakrální terapie je jednou z jemných cest, jak tělo dostat do rovnováhy a samoléčebné schopnosti podpořit.

Terapie je vhodná při většině fyzických i psychických potížích, zároveň je výborným nástrojem na individuální cestě sebepoznání. Nejčastější řešené problémy klientů jsou bolesti hlavy, pocity nedostatku energie, poruchy spánku, trávicí potíže, psychická nepohoda, nebo problémy s páteří.

Radka má celoživotní zkušenost s prací s tělem. Je nejen kraniosakrální terapeutka, ale také sportovkyně, trenérka, jogínka a matka. Ve své práci neustále pozoruje možnosti poznávání a ovlivňování fyzických i psychických stavů, jejich propojenost a schopnost podpořit zdraví, proud životní energie i radost a klid.

místnost Maia / 1 200 Kč (80 minut)

úterý – objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 775 246 236
radka.falge@koa.cz

Petr Pomikálek

terapeutické masáže

Sportovní a rekondiční masáže, aroma masáže, indická masáž hlavy a office masáže. Petr se věnuje také reflexní terapii, zprůchodňování energetických drah a Breussově metodě uvolnění zad. K masážím přistupuje individuálně a dle přání klienta.

diplomovaný masér MŠMT ČR, s certifikacemi na výše uvedené masáže a terapie

místnost Maia / 600 Kč (30 minut), 1 100 Kč (60 minut)

středa – objednání telefonicky nebo e-mailem

+420 777 595 170
pomipepo@gmail.com
petrpomikalek.cz

Prostor, kde si každý najde cestu sám k sobě

Slunná 27 Therapy centrum se nachází v klidné části Prahy 6 na Ořechovce, v přízemí rozlehlé vily. Tyto prostory byly po celkové rekonstrukci domu v roce 1993 dlouho využívány jako kanceláře. V období covidového lockdownu zůstaly prázdné a majitelé domu začali uvažovat o rekonstrukci a otevření pro terapeutické účely.

„Napadlo nás, že dům může přinést zázemí tomu, co je v současné době tolik potřeba – léčení.“ Záměr koncipovat centrum jako místo, kde léčíme duši i tělo, vzešel od Hany Hniličkové, která se věnuje od roku 2018 body-psychoterapii, tedy psychoterapii založené na práci s tělem.

„Když pracuji s klienty, jejich emocemi a mentálním nastavením, nevynechávám z tohoto procesu tělo, ve kterém se vše odehrává. Naopak, pomáhám klientům, aby se v těle dokázali lépe cítit.“ Slunná 27 nabízí prostor terapeutům, kteří sdílí podobné hodnoty, chtějí pracovat s lidmi a v jejich prospěch.

O architektonický návrh rekonstrukce se postaral ateliér Pavel Hnilička Architects + Planners. „Bavilo nás navrhovat intimní prostor, kde se lidé budou cítit bezpečně. Pracovali jsme s přirozenými materiály – dřevem, kamínky, štukem, abychom umocnili uzemňující energii, kterou v sobě prostor nese.“

Capella
Capella Terapeutická místnost s výhledem do zeleně a velkým nástěnným zrcadlem. Capella je vhodná pro psychoterapeutickou práci s tělem.
Atria
Atria Terapeutická místnost s ranním sluníčkem, okny do dvou stran s výhledem na Prahu a do zeleně. Atria je vhodná pro individuální, párové i rodinné terapie.
Sirius
Sirius Velká terapeutická místnost s ranním i odpoledním slunkem, okny do dvou stran a výhledem do zeleně. Sirius je vhodný pro individuální, párové i rodinné terapie, ale i pro práci s malými skupinami.
Polaris
Polaris Terapeutická místnost s odpoledním slunkem a výhledem do zeleně, vybavená elektrickým masážním lehátkem. Je vhodná pro individuální fyzioterapie, masáže i cvičení.
Maia
Maia Malá terapeutická místnost s odpoledním slunkem. Je vhodná pro individuální terapie a masáže.
Grotta
Grotta Oválná místnost vybavená kvalitní výměnou vzduchu a protihlukovými panely. Grotta je vhodná pro malé skupiny, ale také pro individuální lekce jógy či pilates. Najdete tu naše skupinová cvičení a meditace.
Vstupní hala
Vstupní hala
Zázemí
Zázemí

Pronájem prostor

Terapeutické místnosti pronajímáme k pravidelnému podnájmu na určité dny v týdnu. Slunná 27 Therapy centrum lze využít i pro pořádání víkendových akcí jako jsou výcviky či workshopy.

Vedle terapeutických místností u nás najdete příjemnou vstupní halu s pohodlnou pohovkou, malou plně vybavenou kuchyňku, toalety a koupelnu se sprchovým koutem. Terapeuti mají k dispozici prostor ve skladu.

V případě zájmu o pronájem místností pište na info@slunna27.cz nebo volejte na 608 355 069.

Rádi Vám zašleme ceník, pravidla užívání místností a nabídneme prohlídku.